บริการของเรา

การตรวจประเมินการได้ยิน

บริการตรวจประเมินอย่างครบวงจร เพื่อการวินิจฉัยแยกสาเหตุโรคเกี่ยวกับการได้ยินชนิดต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยของเรา

การตรวจประเมินในเด็ก

บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับทารกและเด็กอายุตั้งแต่ 0 ถึง 18 ปี ได้อย่างครอบคลุม

การจัดการกับเสียงรบกวนในหู

บริการตรวจประเมินเสียงรบกวนในหู (Tinnitus) และแนวทางการแก้ไขที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยฟังที่รองรับเสียงรบกวนในหู การใช้เสียงบำบัด การฝึกทักษะทางความคิดและการแสดงออกต่อเสียงรบกวนเพื่อให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตร่วมกับเสียงรบกวนได้

 

การฝึกพูดด้วยการใช้ทักษะการฟัง (AVT)

การฝึกพูดด้วยการใช้ทักษะการฟัง หรือ AVT คือโปรแกรมเฉพาะที่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินในทุกกลุ่มอายุ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาและการพูดให้มากที่สุด

บริการด้านเครื่องช่วยฟัง

ให้คำปรึกษาและบริการเครื่องช่วยฟังระบบดิจิทัลรุ่นล่าสุดพร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ นอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจเช็ก ทำความสะอาด บำรุงรักษาและปรับตั้งค่าโปรแกรมเครื่องช่วยฟังรุ่นต่างๆ

บริการด้านประสาทหูเทียม

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างนักแก้ไขการได้ยินและนักแก้ไขการออกเสียง จะให้การสนับสนุนและดูแลแก่ผู้ใช้ประสาทหูเทียมรวมถึงอุปกรณ์ผ่าตัดฝังชนิดอื่นๆ ตลอดอายุการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับข้อมูลและการดูแลที่ดีในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการใช้อุปกรณ์

นัดหมายประเมินการได้ยิน เพื่อหาแนวทางการดูแลที่เหมาะสมที่สุด

หรือ

โทร 02-693-9411

ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์