สินค้า

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เรามีเครื่องช่วยฟังที่ครอบคลุมที่ทุกช่วงของการได้ยิน ประสาทหูเทียม อุปกรณ์การได้ยินแบบผ่าตัดฝัง และเครื่องตรวจวินัจฉัยการได้ยิน เพื่อให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการได้ยิน และเรายังให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้นมีคุณภาพสูง มีการรับประกัน และมีการบริการหลังการขายที่ดี


เครื่องช่วยฟัง

การสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรในรูปแบบต่างๆ สามารถรับการรักษาได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยฟัง ซึ่งเครื่องช่วยฟังที่เราให้บริการเป็นเครื่องช่วยฟังชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วเท่านั้น

ประสาทหูเทียม

ประสาทหูเทียมและอุปกรณ์ผ่าตัดฝังเพื่อการได้ยินเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้ หรือใช้เครื่องช่วยฟังแล้วไม่ได้ผล ประสาทหูเทียมและอุปกรณ์ผ่าตัดฝังเพื่อการได้ยินนี้จึงสามารถรองรับการสูญเสียการได้ยินประเภทต่างๆ ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ป้องกันแบบต่างๆ

ปกป้องหูของคุณ และดูแลเครื่องช่วยฟังรวมถึงอุปกรณ์การได้ยินแบบผ่าตัดฝังชนิดต่างๆ ด้วยอุปกรณ์ดูแลต่างๆ ที่เรามี เช่น เครื่องดูดความชื้นไฟฟ้าชนิดแสงยูวี เป็นต้น

แบตเตอรี่

เรามีแบตเตอรี่ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับเครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม และอุปกรณ์การได้ยินแบบผ่าตัดฝังทุกประเภท

นัดหมายประเมินการได้ยิน เพื่อหาแนวทางการดูแลที่เหมาะสมที่สุด

หรือ

โทร 02-693-9411

ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์