การรับประกันคุณภาพ

ผู้ใช้มากกว่า 2000 คนเชื่อมั่นใน hearLIFE Hearing Care Center ว่าเป็นศูนย์บริการด้านการได้ยินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เราให้คำมั่นสัญญาในการรับประกันคุณภาพ 100% หากคุณไม่พึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยทันที