ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

พร้อมคำแนะนำเพื่อแก้ไขการได้ยิน

แบบครบวงจร

ประวัติความเป็นมา

hearLIFE ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2552 โดยเริ่มต้นจากพนักงานเพียงไม่กี่คนภายในห้องทำงานขนาดเล็กหนึ่งห้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการหลังการขาย เช่น การปรับตั้งค่าเครื่อง การดูแลอุปกรณ์ การแก้ไขอุปกรณ์กรณีที่ตรวจพบปัญหา ในระยะต่อมาเริ่มมีการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับสัดส่วนผู้ใช้บริการที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความสามารถในการรองรับจำนวนลูกค้าของห้องทำงานขณะนั้นเป็นไปได้อย่างจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายและขยายขนาดพื้นที่การให้บริการเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเป็นครั้งแรก แต่เพียงไม่นาน ด้วยจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ต้องขยายพื้นที่ให้บริการอีกครั้ง โดยปัจจุบันอาคาร MED-EL ประเทศไทยได้เปิดให้บริการตั้งอยู่บนถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซึ่งมีขนาดกว้างขวางและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเค้าน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านหน้า บริเวณโซฟารับแขกระหว่างรอ ห้องตรวจการได้ยินมาตรฐานสากล ห้องฝึกทักษะการฟัง ลานเด็กเล่น ห้องฝึกพัฒนาการเด็ก (แบ่งตามประเภทห้อง) ห้องปฏิบัติการแลป ห้องเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องประชุม ห้องสำนักงาน และห้องผู้บริหาร ทั้งหมดนี้เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานและผู้ใช้บริการ MED-EL และ hearLIFE ทั่วทั้งภูมิภาค

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

สำหรับรายละเอียดโดยรวมของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ คลิก ที่นี่