เครือข่ายดูแลการได้ยินครบวงจรใหญ่ที่สุด

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ด้วยคลินิกที่กระจายอยู่ทั้ง 8 ประเทศ

เกี่ยวกับ hearLIFE Group

hearLIFE ก่อตั้งขึ้นโดยนักฟิสิกส์และวิศวกร ซึ่งทั้งคู่มีความมุ่งมั่นในการริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และการดูแลการได้ยินด้วยคุณภาพ จึงนำมาสู่การก่อตั้งกลุ่มเครือข่ายดูแลการได้ยินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 220 คน ประจำอยู่ทั้ง 8 ประเทศ ซึ่งได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม มองโกเลีย เกาหลีใต้ และประเทศไทย

นอกจากเราจะเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ดูแลด้านการได้ยินด้วยการบุกเบิกเครื่องมือแพทย์ที่ก้าวข้ามเทคโนโลยีพื้นฐานแบบเดิม ๆ แล้ว hearLIFE ยังมีความภูมิใจในการคัดเลือกบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอย่างเข้มงวด ผู้เชี่ยวชาญจาก hearLIFE ไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ด้านหู คอ จมูก นักตรวจการได้ยิน นักบำบัดการออกเสียง ครูผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก และวิศวกรคลินิก ทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์สูงด้านการได้ยินโดยตรง และยังเป็นผู้ฝึกสอนที่โดดเด่นอีกด้วย โดยเฉพาะเครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์ผ่าตัดฝังเพื่อการได้ยิน ประสาทหูเทียม การสนับสนุนด้านการผ่าตัด และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกในแต่ละประเทศ คลิกที่ธงชาติด้านล่าง