เด็กกับการสูญเสียการได้ยิน

บุตรหลานของฉันมีการสูญเสียการได้ยิน – ควรทำอย่างไรดี?

โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะทำการตรวจการได้ยินให้กับทารกแรกเกิดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากคลอด หรือที่รู้จักกันว่า การตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิด หากทารกที่ตรวจแล้วพบว่ามีความผิดปกติทางการได้ยินหรือมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน จะต้องทำนัดหมายเพื่อตรวจการได้ยินซ้ำอีกครั้งจากทางโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีเด็กอาจจะมีอาการแสดงของการสูญเสียการได้ยินในภายหลัง โดยสาเหตุจากการสูญเสียการได้ยินของเด็กนั้นอาจจะเป็นถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ซึ่งเป็นผลมาจาก:

  • พันธุกรรม
  • การคลอดที่ผิดปกติ
  • การคลอดก่อนกำหนด
  • การไม่ดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ (เช่น การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์)
  • ผลข้างเคียงจากยา
  • การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
  • หูติดเชื้อเรื้อรัง
  • หากสงสัยว่าบุตรหลานของคุณมีอาการสูญเสียการได้ยิน ให้รีบพาบุตรหลานของคุณไปปรึกษาแพทย์โดยด่วน หรือติดต่อศูนย์การได้ยินของเราเพื่อตรวจประเมินเบื้องต้นและส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสำหรับเด็ก การตรวจการได้ยินสำหรับเด็ก